Volgens de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg die op 1 januari 2017 is ingegaan, zijn therapeuten zelf wettelijk verantwoordelijk voor het goed af (laten) handelen van een klacht door een cliënt. De NVRT bemiddelt niet langer tussen cliënt en therapeut.


Bent u als cliënt ontevreden en komt u er met de therapeut niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van het Nibig, waar de therapeuten van de NVRT bij zijn aangesloten. Deze onafhankelijke functionaris zal naar u en de therapeut luisteren en bemiddelen zodat er een oplossing wordt gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden.


U kunt de klachtenprocedure, het formulier waar u uw klacht mee kunt indienen en het officiële klachtenreglement vinden op de volgende website:

https://nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient/


Als u daarnaast of in plaats daarvan de klacht wilt melden bij de NVRT, dan kunt u dat doen bij onze klachtencommissie, via het e-mailadres: kc@nvrt.nl. Echter, de melding heeft behalve dat deze wordt gebruikt ter verbetering van de kwaliteit, geen wettelijke status en er wordt niet vanuit de NVRT bemiddeld tussen u en de therapeut. Hiervoor dient u contact op te nemen met het Nibig via bovenstaande link.


De beroepscode en het beroepsprofiel kunt u opvragen bij: secretariaat@nvrt.nl